adminEgzamin na stopnie w Polskim Związku Kick Boxingu